Kategorie

Pomnik Trzech Krzyży na Górze Trzykrzyskiej (lit. Trijų kryžių kalnas), jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wilna. Historia Pomnika Trzech Krzyży Owiane historią miejsce wiąże

Kaplica opiekuna Litwy św. Kazimierza (Królewska) jest najchętniej odwiedzanym miejscem w Wilnie w katedrze. Powstała w latach 1623-1636 według projektu Matteo Castelli. Inny autor –

Znakiem rozpoznawczym Wilna, miasta o mieszanej strukturze wyznaniowej, są świątynie. Jedna z głównych cerkwi prawosławnych Wielkiego Księstwa Litewskiego Cerkiew św. Ducha (lit. Šv. Dvasios cerkvė)

Bicie najważniejszych litewskich dzwonów majestatycznej dzwonnicy wileńskiej wzywa lud nie tylko do modlitwy, lecz oznajmia również o najważniejszych wydarzeniach w życiu państwa. Zawiera ona sześć

Placówka muzealna Muzeum Pałac Wielkich Książąt Litewskich (dawna rezydencja wielkich książąt, niegdyś Zamek Dolny) symbolicznie została otwarta 6 lipca 2009 roku (podczas obchodów tysiąclecia pierwszej

Najbardziej rozpoznawalnym symbolem Wilna jest Góra Zamkowa (Góra Giedymina). Jest to najwcześniejszy ślad osiedlenia się człowieka, pierwsza umocniona osada ze śladami kultury ceramiki kreskowej. Góra

Będący niegdyś siedzibą Wielkich Książąt Litewskich oraz centrum politycznym i kulturalnym państwa odbudowany zamek, zwany Pałacem Władców, dziś jest prawdziwym symbolem odrodzenia państwowości Litwy. Jest

Kościół św. Anny (lit. šv. Onos bažnyčia) jest największym klejnotem wileńskiej starówki, cennym zabytkiem późnego gotyku, który wymagał od architektów nie tylko talentu, lecz również

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz