Kategorie

Budynek wileńskiego kościoła Janów jest przykładem wieloetapowej budowli sakralnej mającej ślady gotyku, baroku i klasycyzmu, mieszanką różnych stylów architektonicznych. W wielokrotnych przebudowach zatarły się cechy

Sanktuarium Ostrobramskie słynie ze słynącego cudami Obrazu Matki Miłosierdzia Bożego.  Na podstawie badań przeprowadzonych w 1993 r. ustalono, że Obraz Ostrobramski został namalowany najprawdopodobniej w

Cmentarz na Rossie oraz Cmentarz Bernardyński są wizytówkami Wilna, a także punktem obowiązkowym każdej wycieczki. W Wilnie jest znacznie więcej miejsc pochowku przedstawicieli różnych narodów.

Jeśli ktoś zaliczy w ciągu dnia wszystkie kościoły w Wilnie, a nie zaliczy żadnej knajpy, to go zaliczą w poczet świętych – żartują miedzy sobą

Usytuowany w środku miasta ogród Bernardyński jest jednym z najładniejszych miejsc, gdzie można spędzić woly czas. Najstarszy park Wilna znajduje się nad brzegiem Wilenki u

Werki są jednym z najstarszych dworów na Litwie. Zamieszkane były już w czasach pogańskich. Tu się znajdował religijny ośrodek pogańskiej Litwy oraz murowana świątynia arcykapłana

Wybudowany na Starym Mieście w latach 1469-1500 dla zakonu franciszkanów obserwantów (potocznie zwanych bernardynami) kościół Bernardyński jest wybitnym osiągnięciem wileńskiej architektury gotyckiej na skalę europejską.

Pałac Prezydencji (lit.Prezidento rūmai) jest oficjalną rezydencją prezydenta Litwy. Za czasów Olgierda w tym miejscu mieściły się rezydencja i ogrody wielkiego litewskiego rodu Gasztołdów. Po

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz