Kategorie

Klasycystyczna budowla według projektu Wawrzyńca Gucewicza, zbudowana w latach 1785-1799. W XIX oraz na początku XX w., po przebudowie, pełnił również funkcję teatru. Tutaj w

Na podstawie: „Wilno. Przewodnik turystyczny, w opracowaniu Lucyny Dowdo.”, strona 99. Wydawnictwo polskie w Wilnie 2008. ISBN 978-9986-542-35-3.Strona internetowa: magwil.lt Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy była pierwszą prawosławną świątynią w

Cerkiew Paraskiewy jest jedną z kilku najstarszych w mieście. Została wybudowana w XIV wieku przy rynku Rybnym z fundacji żony Olgierda Marii Jarosławny księżniczki witebskiej.Święta

Na podstawie: „Wilno. Przewodnik turystyczny, w opracowaniu Lucyny Dowdo.”, strona 99. Wydawnictwo polskie w Wilnie 2008. ISBN 978-9986-542-35-3.Strona internetowa: magwil.lt Zbudowany został w latach 1604-1618

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz