Troki

Historia Litwy wiąże się z Trokami, które od zarania dziejów Litwy były  stolicą państwa, symbolem okresu rozkwitu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miasto słynie z gotyckiego zamku

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz