Ograniczenie odpowiedzialności

Poznajwilno.pl nie bierze odpowiedzialności za to, w zakresie, w jakim jest to prawnie dopuszczalne, że informacje umieszczone na tej stronie są kompletne, prawidłowe i aktualne. Powyższe odnosi się również do wszelkich odnośników, umieszczonych w ramach niniejszej strony, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Poznajwilno.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość informacji oraz zawartość stron, do których prowadzą takie odnośniki.

Poznajwilno.pl zastrzega sobie prawo zmiany bądź uzupełnienia informacji umieszczonej na niniejszej stronie bez wcześniejszego uprzedzenia o tym fakcie. Poprzez fakt udostępnienia takich informacji, Poznajwilno.pl nie składa pod adresem żadnego podmiotu żadnej oferty, ani też nie prezentuje podstawy do złożenia takiej oferty, w szczególności w zakresie zawarcia umowy na świadczenie usług turystycznych bądź podobnych stosunków prawnych.

Wszelka odpowiedzialność Poznajwilno.pl za wykorzystanie treści niniejszej strony internetowej lub za prawidłowość jej zawartości, a także za dostępność tej strony jest niniejszym wyłączona.

Poznajwilno.pl nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczywiste, bezpośrednie lub pośrednie szkody, także w formie utraconych korzyści czy też spowodowane utratą danych, powstałe w związku z niedostępnością dokumentów lub informacji udostępnianych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Poznajwilno.pl zastrzega, by za pośrednictwem niniejszej strony internetowej nie były przesyłane Poznajwilno.pl jakiekolwiek informacje o charakterze poufnym czy też inne dane, objęte ochroną na postawie odrębnych przepisów. W razie otrzymania takich danych pomimo powyższego zastrzeżenia, Poznajwilno.pl nie będzie ich traktować jako dane o charakterze poufnym, o ile nie zostanie to wyraźnie odmiennie zaznaczone przez Poznajwilno.pl.

Przekazując poprzez niniejszą stronę internetową na rzecz Poznajwilno.pl jakiekolwiek dane, osoby odwiedzające tę stronę udzielają Poznajwilno.pl bezwarunkowej licencji oraz zgody na użycie, powielanie, wyświetlanie, odtwarzanie, zmianę, przesyłanie i rozprowadzanie takich danych, jak również zgodę na wykorzystanie przez Poznajwilno.pl pomysłów, know-how, oraz innych przedmiotów własności intelektualnej w dowolny sposób, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkie prawa autorskie w odniesieniu do niniejszej strony internetowej, w tym do jej układu graficznego oraz do zamieszczonych na niej elementów graficznych, tekstów oraz innych materiałów informacyjnych stanowią wyłączną własność Poznajwilno.pl siedzibą w Wilnie, Litwa, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

O ile nie postanowiono inaczej do celów reprodukcji lub innego wykorzystania informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięk, obraz, oprogramowanie itd.) niezbędne jest otrzymanie pozwolenia od Poznajwilno.pl.

Znaki firmowe, nazwy handlowe i wizerunki produktów zamieszczone na stronie Poznajwilno.pl zostały wykorzystane jedynie w celach informacyjnych.

Wszelkie spory dotyczące niniejszej umowy podlegają prawu litewskiemu i pozostają w wyłącznej jurysdykcji sądów Republiki Litewskiej.


Jakie informacje Poznajwilno.pl pobiera przez swoją stronę internetową?

Pliki „cookie”
Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, umieszczamy czasami na komputerze użytkownika małe pliki, tzw. cookies.
Stosowane są one również przez większość dużych portali i dostawców usług internetowych. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym zapamiętywanie wybranych przez użytkownika opcji (np. język, rozmiar czcionki i inne preferencje). Użytkownik nie musi już zatem ponownie ich wybierać, kiedy wraca na tę samą stronę.

Nasze pliki cookie nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Mają one jedynie ułatwiać mu korzystanie z naszego portalu.

Pliki „cookie” dają się łatwo usunąć z komputera lub urządzenia mobilnego z poziomu przeglądarki. Instrukcje dotyczące obsługi „cookies” oraz ich usuwania znajdziesz w menu „Pomoc” w swojej przeglądarce. Możesz również całkowicie zablokować ciasteczka lub wybrać powiadamianie o ich każdorazowym przesyłaniu.

Używamy tego rodzaju plików „cookie”, by gromadzić statystyki, w zbiorczej formie, w narzędziach analitycznych, takich jak Google Analytics.

Google Analytics – Serwis internetowy Poznajwilno.pl korzysta z Google Analytics, usługi zewnętrznej umożliwiającej pozyskiwanie danych statystycznych dotyczących korzystania z serwisu przez użytkowników. Informacje wysyłane przez przeglądarkę są również wykorzystywane przez serwery Google do sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych zawierających informacje o liczbie odsłon stron internetowych EBC, sposobie poruszania się po nich i dokonanych wyszukiwaniach.

Google prowadzi własną politykę prywatności. Google deklaruje przestrzeganie zasad amerykańsko-unijnego programu Safe Harbor, który został opracowany przez Departament Handlu USA po konsultacji z Komisją Europejską w celu spełnienia europejskich wymogów dotyczących adekwatności ochrony danych osobowych.

Poznajwilno.pl zastrzega sobie prawo zmiany bądź uzupełnienia informacji umieszczonej na niniejszej stronie bez wcześniejszego uprzedzenia o tym fakcie. Poprzez fakt udostępnienia takich informacji, Poznajwilno.pl nie składa pod adresem żadnego podmiotu żadnej oferty, ani też nie prezentuje podstawy do złożenia takiej oferty, w szczególności w zakresie zawarcia umowy na świadczenie usług turystycznych bądź podobnych stosunków prawnych.

Wszelka odpowiedzialność Poznajwilno.pl za wykorzystanie treści niniejszej strony internetowej lub za prawidłowość jej zawartości, a także za dostępność tej strony jest niniejszym wyłączona.

Poznajwilno.pl nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczywiste, bezpośrednie lub pośrednie szkody, także w formie utraconych korzyści czy też spowodowane utratą danych, powstałe w związku z niedostępnością dokumentów lub informacji udostępnianych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Poznajwilno.pl zastrzega, by za pośrednictwem niniejszej strony internetowej nie były przesyłane Poznajwilno.pl jakiekolwiek informacje o charakterze poufnym czy też inne dane, objęte ochroną na postawie odrębnych przepisów. W razie otrzymania takich danych pomimo powyższego zastrzeżenia, Poznajwilno.pl nie będzie ich traktować jako dane o charakterze poufnym, o ile nie zostanie to wyraźnie odmiennie zaznaczone przez Poznajwilno.pl.

Przekazując poprzez niniejszą stronę internetową na rzecz Poznajwilno.pl jakiekolwiek dane, osoby odwiedzające tę stronę udzielają Poznajwilno.pl bezwarunkowej licencji oraz zgody na użycie, powielanie, wyświetlanie, odtwarzanie, zmianę, przesyłanie i rozprowadzanie takich danych, jak również zgodę na wykorzystanie przez Poznajwilno.pl pomysłów, know-how, oraz innych przedmiotów własności intelektualnej w dowolny sposób, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkie prawa autorskie w odniesieniu do niniejszej strony internetowej, w tym do jej układu graficznego oraz do zamieszczonych na niej elementów graficznych, tekstów oraz innych materiałów informacyjnych stanowią wyłączną własność Poznajwilno.pl siedzibą w Wilnie, Litwa, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

O ile nie postanowiono inaczej do celów reprodukcji lub innego wykorzystania informacji tekstowych lub multimedialnych (dźwięk, obraz, oprogramowanie itd.) niezbędne jest otrzymanie pozwolenia od Poznajwilno.pl.

Znaki firmowe, nazwy handlowe i wizerunki produktów zamieszczone na stronie Poznajwilno.pl zostały wykorzystane jedynie w celach informacyjnych.

Wszelkie spory dotyczące niniejszej umowy podlegają prawu litewskiemu i pozostają w wyłącznej jurysdykcji sądów Republiki Litewskiej.


Jakie informacje Poznajwilno.pl pobiera przez swoją stronę internetową?

Pliki „cookie”
Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, umieszczamy czasami na komputerze użytkownika małe pliki, tzw. cookies.
Stosowane są one również przez większość dużych portali i dostawców usług internetowych. Pliki cookie umożliwiają stronom internetowym zapamiętywanie wybranych przez użytkownika opcji (np. język, rozmiar czcionki i inne preferencje). Użytkownik nie musi już zatem ponownie ich wybierać, kiedy wraca na tę samą stronę.

Nasze pliki cookie nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika. Mają one jedynie ułatwiać mu korzystanie z naszego portalu.

Pliki „cookie” dają się łatwo usunąć z komputera lub urządzenia mobilnego z poziomu przeglądarki. Instrukcje dotyczące obsługi „cookies” oraz ich usuwania znajdziesz w menu „Pomoc” w swojej przeglądarce. Możesz również całkowicie zablokować ciasteczka lub wybrać powiadamianie o ich każdorazowym przesyłaniu.

Używamy tego rodzaju plików „cookie”, by gromadzić statystyki, w zbiorczej formie, w narzędziach analitycznych, takich jak Google Analytics.

Google Analytics – Serwis internetowy Poznajwilno.pl korzysta z Google Analytics, usługi zewnętrznej umożliwiającej pozyskiwanie danych statystycznych dotyczących korzystania z serwisu przez użytkowników. Informacje wysyłane przez przeglądarkę są również wykorzystywane przez serwery Google do sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych zawierających informacje o liczbie odsłon stron internetowych EBC, sposobie poruszania się po nich i dokonanych wyszukiwaniach.

Google prowadzi własną politykę prywatności. Google deklaruje przestrzeganie zasad amerykańsko-unijnego programu Safe Harbor, który został opracowany przez Departament Handlu USA po konsultacji z Komisją Europejską w celu spełnienia europejskich wymogów dotyczących adekwatności ochrony danych osobowych.

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz