Galerie Sztuki

Centrum Sztuki Współczesnej (ŠMC) jest największym tego rodzaju ośrodkiem w krajach bałtyckich. Centrum organizuje wystawy retrospektywne krajowych i zagranicznych artystów plastyków, jednakże najważniejszym kierunkiem działalności

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz