Katedra Wileńska

Spis treści

Klasycystyczna katedra wileńska (pełna nazwa – Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Władysława), położona w historycznym centrum Wilna, pełni rolę najważniejszego kościoła Litwy. To kolebka naszego państwa. O jej roli dla litewskiej i polskiej kultury decydują wydarzenia, jakie się tu odbywały: synody, pogrzeby biskupów, rodziny królewskiej i magnatów oraz uroczystości państwowe.

Budowa katedry

Pod dzisiejszym kościołem katedralnym znajdują się pozostałości kilku wcześniejszych. Niewiele wiadomo o pierwszej katedrze. Zdaniem niektórych architektów litewskich, w tym N. Kitkauskasa, dzisiejsza stanęła w miejscu katedry Mendoga po przyjęciu przez niego chrztu w 1251 r. (murowana, na planie kwadratu, z absydą, którą najprawdopodobniej wzniesiono tuż po przyjęciu chrztu przez Mendoga. Po tym, gdy władca całkowicie porzucił wiarę chrześcijańską i powrócił do pogańskich bogów, chrześcijańską świątynię zburzono, na jej miejscu wybudowano pogański ołtarz ofiarny.
Dalsze dzieje katedry wiążą się z chrztem Litwy. W 1386 roku z rąk królowej Polski Jadwigi chrzest przyjął Jagiełło, książęta, możnowładcy, a w 1387 roku zostali ochrzczeni zwykli bojarowie i lud. Bulla papieska Urbana VI z dnia 12 marca 1388 zapoczątkowała założenie biskupstwa wileńskiego (od XV w. w ramach archidiecezji gnieźnieńskiej), konsekracji dokonał biskup gnieznieński Bodzant. Pierwszym biskupem wileńskim wyznaczono franciszkanina Andrzeja z Jastrzębia.

W latach 1387-1388 z fundacji króla Władysława Jagiełły przy Zamku Dolnym wybudowano nową drewnianą katedrę z pięcioma kaplicami i nadano jej imię św. Stanisława.

Katedra 1387r. - Wilno
Katedra 1387r. – Wilno
Katedra niejednokrotnie ucierpiała od pożarów w latach 1399, 1419, 1530, 1539, 1542, 1610.

W podziemiach świątyni zachowały się fragmenty najstarszego muru (XIII-XIV) oraz najstarszy a w Litwie fresk ukazujący ukrzyżowanie Chrystusa ( XIV w.).

W ciągu kolejnych stuleci kościół katedralny uległ licznym przebudowom. Odbywały się one z polecenia książąt, biskupów i magnatów. W 1419 dzięki hojności Witolda Wielkiego powstała kolejna świątynia (Witoldowa katedra) w stylu gotyckim. Zostali tam pochowani żona Witolda (1418 r.) oraz sam Witold Wielki (1430 r.).

Na początku XVII wieku katedra nabrała cech barokowych. W latach 1623-1636 powstała kaplica św. Kazimierza. Włoscy architekci wyłożyli ją białym, czarnym i różowym marmurem, ozdobili stiukowymi płaskorzeźbami i przykryli lekką kopułą. W 1648 roku złożono serce króla Władysława IV.

Katedra Wileńska 1632r.
Świątynia katedralna była wielokrotnie przerabiana w różnych jej fragmentach. Gruntownej przebudowy dokonano na przełomie XVIII XIX wieku. Jest dziełem rąk najlepszego architekta litewskiego Wawrzyńca Gucewicza, który całkowicie zrekonstruował zrujnowaną barokową katedrę nadając charakteru monumentalnego gmachu klasycystycznego. Kształt prostokąta dodał budowli powagi i spokoju, a portyk o sześciu kolumnach doryckich  – formy i równowagi.

Katedra Wileńska 1538r.
Szczyt frontowy wieńczą figury św. Stanisława, św. Heleny i św. Kazimierza.

Katedra była i nadal pozostaje miejscem wydarzeń historycznych,  kościelnych, miejscem dumy narodowej (tu uroczyście wynoszono na tron Wielkich Książąt Litewskich  – Witolda, w 1529 r. Zygmunta Augusta, to miejsce konsekracji biskupów, święceń kapłańskich). Prawdopodobnie tu, potajemnie, w 1547 roku odbył się ślub króla Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. W 1927 r. w świątyni okazale koronowano obraz matki Boskiej Ostrobramskiej, a w 1989 r. uroczyście powróciły relikwie św. Kazimierza. 

Status bazyliki katedra zyskała w 1922 roku, w 1925 nadano jej miano archikatedry.

Fasada Katedry Wileńskiej
Katedra Wileńska – fasada

Mapa

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz