Kategorie

Dzisiaj zgłębimy historię jednego z najbardziej malowniczych miejsc Wilna z wyjątkową historią. Mowa o Zamku Krzywym (łac. Castrum Curvum). Pierwsza wzmianka o nim pochodzi z

Ratusz staromiejski był główną budowlą świecką wileńskiego Starego Miasta. Gmach ratusza jest symbolem dawnej świetności miasta, a obecna jego forma wynikiem wielowiekowych przekształceń architektonicznych. Powstanie

Werki są jednym z najstarszych dworów na Litwie. Zamieszkane były już w czasach pogańskich. Tu się znajdował religijny ośrodek pogańskiej Litwy oraz murowana świątynia arcykapłana

Jest oficjalną rezydencją prezydenta Litwy. Za czasów Olgierda na tym miejscu mieściły się rezydencja i ogrody wielkiego litewskiego rodu Gasztołdów. Po przyjęciu chrztu przez Litwę

Placówka muzealna Muzeum Pałac Wielkich Książąt Litewskich (dawna rezydencja wielkich książąt, niegdyś Zamek Dolny) symbolicznie została otwarta 6 lipca 2009 roku (podczas obchodów tysiąclecia pierwszej

Najbardziej rozpoznawalnym symbolem Wilna jest Góra Zamkowa (Góra Giedymina). Jest to najwcześniejszy ślad osiedlenia się człowieka, pierwsza umocniona osada ze śladami kultury ceramiki kreskowej. Góra

Będący niegdyś siedzibą Wielkich Książąt Litewskich oraz centrum politycznym i kulturalnym państwa odbudowany zamek, zwany Pałacem Władców, dziś jest prawdziwym symbolem odrodzenia państwowości Litwy. Jest

Klasycystyczna budowla według projektu Wawrzyńca Gucewicza, zbudowana w latach 1785-1799. W XIX oraz na początku XX w., po przebudowie, pełnił również funkcję teatru. Tutaj w

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz