Kategorie

Znakiem rozpoznawczym Wilna, miasta o mieszanej strukturze wyznaniowej, są świątynie. Jedna z głównych cerkwi prawosławnych Wielkiego Księstwa Litewskiego Cerkiew św. Ducha (lit. Šv. Dvasios cerkvė)

Bicie najważniejszych litewskich dzwonów majestatycznej dzwonnicy wileńskiej wzywa lud nie tylko do modlitwy, lecz oznajmia również o najważniejszych wydarzeniach w życiu państwa. Zawiera ona sześć

Kościół św. Anny (lit. šv. Onos bažnyčia) jest największym klejnotem wileńskiej starówki, cennym zabytkiem późnego gotyku, który wymagał od architektów nie tylko talentu, lecz również

Kościół św. Ducha (lit. Šventosios Dvasios bažnyčia) jest najwspanialszym wileńskim zabytkiem późnego baroku. Historia kościoła jest bardzo bogata. Pierwszą świątynią wzniesioną w tym miejscu był

Na podstawie: „Wilno. Przewodnik turystyczny, w opracowaniu Lucyny Dowdo.”, strona 99. Wydawnictwo polskie w Wilnie 2008. ISBN 978-9986-542-35-3.Strona internetowa: magwil.lt Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy była pierwszą prawosławną świątynią w

Cerkiew Paraskiewy jest jedną z kilku najstarszych w mieście. Została wybudowana w XIV wieku przy rynku Rybnym z fundacji żony Olgierda Marii Jarosławny księżniczki witebskiej.Święta

Na podstawie: „Wilno. Przewodnik turystyczny, w opracowaniu Lucyny Dowdo.”, strona 99. Wydawnictwo polskie w Wilnie 2008. ISBN 978-9986-542-35-3.Strona internetowa: magwil.lt Zbudowany został w latach 1604-1618

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz