Litewska Filharmonia Narodowa

Wilno budynek Filharmonii Narodowej

Spis treści

Gmach użytkowany przez Litewską Filharmonię Nardową przy ul. Ostrobramskiej 5 w Wilnie został przebudowany w 1902 roku według projektu inżyniera Konstantyna Korojedowa. Dawniej w tym miejscu znajowało się lokalne centrum rusińskiej dzielnicy etnicznej z Domem Kupiecki (gościnny) dla kupców ruskich.

Obecny reprezentacyjny budynek wybudowany w stylu historyzmu na miejścu Domu Gościnnego. Był to pierwszy duży wielofunkcyjny gmach, w którym znalazła się Sala Miejska, księgarnia oraz Grand Hotel. Obiekt publiczny charakteryzuje forma monumentalna uzupełniona przez symbolikę i bogactwo detali.

Ciekawostką jest, że podczas prac przy wznoszeniu gmachu, wykorzystano cegły z rozbieranego w tym czasie muru miejskiego. 

Najbardziej reprezentacyjna częścią zewnętrznej bryły gmachu  są dwa boczne ryzality fasady wysunięte przed lico budynku. Ożywiają elewację. Lico budynku ozdobione rustyką i umocnione pilastrami. W okresie elektyzmu masowo były produkowane zdobienia z gipsu, toteż architekt wykorzystał je do zdobienia. Fasada z balkonami, w głębi dwie arki bramne. Jedna z nich otwiera wejście do bocznej uliczki.

Kopuła na wzór opery francuskiej wieńcząca budynek przypomina francuski barok.

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz