Święto Pieśni i Tańca (lit. Dainų šventė)

Spis treści

Święto Pieśni i Tańca jest jedną z najstarszych imprez folklorystycznych na Litwie. Jej organizatorem jest Litewskie Narodowe Centrum Kultury. Cykliczne wydarzenie odbywa się co cztery lata, ma stuletnią tradycję. Jego uczestnikami są młodzieżowe i dorosłe zespoły folklorystyczne. Impreza jest częścią duszy i tożsamości Litwinów, wizytówką litewskiej kultury ludowej.

Święto Pieśni i Tańca 2024 pod hasłem „Żeby się las się zielenił” zachęca do działania na rzecz przyrody. Zespoły folklorystyczne, niczym ptaki lecą z całego świata do gniazda, do Kowna i Wilna.

Jubileuszowe Święto Pieśni wraca do swoich źródeł. Rozpocznie się 29 czerwca 2024 w Kownie, w Dolinie Pieśni, potrwa do 6 lipca. Właśnie tam w Kownie, odbyło się po raz pierwszy. W tym grodzie nad Niemnem rozpocznie się obecna edycja festiwalu folklorystycznego, zrodzonego z zamiłowania do ludowego tańca i pieśni.

W następnym dniu, 30 czerwca, impreza przeniesie się do Wilna, gdzie odbędzie się Światowy Dzień Litwinów Świata i Litewskich Wspólnot Narodowych „Jestem Litwą. Jednoczmy się!” oraz Wieczór 100-lecia. Powitalny koncert odbędzie się na Placu Ratuszowym, wieczorem na Placu Katedralnym. Każdego następnego dnia odbywać się będą imprezy w parkach i na placach stolicy.

Drugiego dnia festiwalu, 1 lipca, zostanie otwarte miasteczko tradycyjnego rzemiosła dla dzieci oraz wystawa sztuki ludowej „Z rdzenia”.

2 lipca odbędzie się koncert kankli (lit. kanklės) oraz Dzień Folkloru. Otulony atmosferą Ogrodu Bernardyńskiego, przeniesie nas w korzenie kulturowe pięciu malowniczych regionów etnograficznych Litwy – Auksztoty, Żmudzi, Suwałk, Małej Litwy oraz Dzukii.

3 lipca zaplanowany jest Dzień Teatru oraz Wieczór Zespołów „Drzewo życia” w parku Górnym (lit.Kalnų parkas), który zaprasza na prezentacje koncertu, każda część którego w odrębnych strojach ludowych przedstawi tańce różnych regionów etnograficznych Litwy.

4 lipca – koncert orkiestr instrumentów dętych „Vario audra” odbędzie się w Twinsbet Arena. Będzie to bodaj najgłośniejsze wydarzenie, wyróżniające się nieporównywalnym dźwiękiem.

5 lipca będzie Dniem Tańca „Mosty wieków”. Zmagania taneczne kończy wspólny taniec finałowy przygotowany dzięki staraniom znanych choreografów litewskich.

Ostatniego dnia, 6 lipca, przez ulice Wilna przejdzie parada uczestników. Dzień Pieśni kończy Koncert Galowy „Żeby się las zielenił” w parku Vingis.

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz