Wędrówki po Litwie. Kowno

Spis treści

Najbardziej litewskie miasto Kowno (Kaunas) jest symbolem suwerenności państwa oraz drugim z najważniejszych miast Litwy (97% ludności stanowią Litwini). Znajduje się w geograficznym sercu Litwy u zbiegu dwóch najważniejszych rzek: Niemna i Wilii.

Niegdyś było warownią chroniącą Litwę przed najazdami Krzyżaków. Prawa magdeburskie Kowno otrzymało w 1408 roku. Nie należąc do Związku Hanzeatyckiego należało do Kantoru handlowego kupców henzeatyckich, siedzba którego mieściła się w kamienicy kupieckiej w Domu Perkuna. W latach 1441-1532 istniała tzw. „Dancingo Faktoria”.

Całe dwudziestolecie międzywojenne (1920-1939) miasto pełniło funkcję tymczasowej stolicy burżuazyjnej Litwy, stało się centrum litewskości. W 1935 roku Kowno odzyskało symbol – tura.

Dzisiejsze Kowno to ośrodek gospodarczy, naukowy, biznesowy, kulturalny, ważny węzeł komunikacyjny z międzynarodowym portem lotniczym, siecią połączeń kolejowych i drogowych.

Tu się znajduje jedna z najstarszych świątyń na Litwie – kościół pw. Wniebowzięcia NMP, wzniesiony przez Witolda w przeddzień bitwy pod Grunwaldem (potocznie nazywany Witoldowym) oraz Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Kowno znane jest ze swego dwukilometrowego deptaka – znanej Alei Wolności (głównej ulicy miasta), małej perły gotyckiej ”Domu Perkuna” (Perkūno namai), Morza Kowieńskiego – sztucznego zalewu powstałego nad Niemnem po wybudowaniu elektrowni wodnej. Jest prawdziwym grodem muzeów i licznych zabytków. Wśród nich Zamek Kowieński, Ratusz, muzeum M.K.Čiurlionisa oraz IX Fortu  (obecnie Muzeum Ludobójstwa). Muzeum Diabłów na starówce. Tu się znajduje odsłonięty w 1990 r. pomnik ku czci Witolda Wielkiego. Stojącego na wysokim cokole księcia podtrzymują figury czterech osób. Skulony Krzyżak, podporządkowany Rusin, uciemiężony Tatar i Polak, stojąc na kolanach z podziwem spoglądają na władcę.

Wielu słynnych Litwinów, jak Maironis, Valančius, J.Tumas-Vaižgantas, jest ściśle powązane z miastem.

Kowno jest miastem studentów i sportowców. Dzięki koszykówce i bazującej tu drużynie koszykarskiej “Żalgiris”, miasto znane jest na całym świecie. Litewski Dom Koszykówki w Kownie (lit. Lietuvos krepšinio namai) przybliża historię tej dziedziny sportu.

Powiązane Kategorie:

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz