Przynależność państw. Wilna

Wilno Herb

Spis treści

Przynależność państwowa miasta Wilna

do 1323 – tereny należące do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Miasto wówczas nie istniało, bowiem pierwsze źródła na temat Wilna pochodzą z 1323 r., gdy książę litewski Giedymin zaadresował list do miast niemieckich zapraszając Niemców i Żydów do osiedlania się.
1323–1569 – Wielkie Księstwo Litewskie (stolica państwa)
1569–1795 – Rzeczpospolita Obojga Narodów (I Rzeczpospolita, stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego i województwa wileńskiego)
1795–1918 – Imperium Rosyjskie (stolica guberni, zabór rosyjski)
1918 – Królestwo Litwy (stolica państwa)
1918–1919 – Republika Litewska (stolica państwa) / II Rzeczpospolita Polska (polsko-litewski spór)
1919 – Litewsko-Białoruska SRR (stolica państwa)
1919–1920 – polski Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich
1920 – Republika Litewska (konstytucyjna stolica państwa przez cały okres dwudziestolecia)
1920–1922 – zależna od Polski i etnicznie polska Litwa Środkowa – okres sporów o przynależność państwową Wileńszczyzny między Polską a Litwą.
1922–1939 – II Rzeczpospolita Polska (stolica województwa)
1939–1940 – Stolica Republiki Litewskiej (28 października 1939 przekazane przez ZSRR)
1940–1941 – Litewska SRR w ramach ZSRR (stolica Litewskiej SRR)
1941–1944 – Komisariat Rzeszy Wschód (stolica Wilna-Land)
1944–1945 – Litewska SRR w ramach ZSRR (stolica Litewskiej SRR)
1945–1990 – Litewska SRR w ramach ZSRR (stolica republiki sowieckiej)
od 1990 – Republika Litewska (stolica państwa)

Źródło: wikipedia.org

Powiązane Kategorie:

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz