Historia pałaców Wileńskich (PDF)

Radziwiłłowie w Wilnie

Spis treści

O czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego i dziełach świetnych rodów magnackich – Paców, Radziwiłłów, Sapiehów, Chodkiewiczów przypominają zachowane na wileńskiej Starówce pałace, w których mieszkali najmożniejsi z możnych litewskich. W drugiej połowie XVII w. hetman WKL Michał Kazimierz Pac postawił na Antokolu bogaty pałac, w którym gościli m.in. król Jan Sobieski, car Aleksander I i cesarz Napoleon.

Powiązane Kategorie:

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz