Jedna z najpiękniejszych uliczek Starego Miasta, przy której mieszkał Adam Mickiewicz. Swoją nazwę ulica uzyskała nie na cześć wielkiego wieszcza, lecz dzięki licznym małym księgarniom, które mieściły się tu na przełomie XIX i XX w.

Ulica Literacka - murowana tabliczka z jej nazwą

Wmurowana tabliczka poświęcona ulicy Literackiej

Od roku 2008 na tej ulicy upamiętnia się literatów, tłumaczy i inne osoby powiązane z literaturą oraz kulturą litewską wmurowując w ściany różne dzieła artystów (literatugatve.lt)

Dzielnica: Stare Miasto
Pierwsze wzmianki: XVI-XVII w. (jako „zaułek z Wielkiey ulicy“)
Numery domów: 4, 5, 7, 8, 9

Ulica Literacka - dom w którym mieszkał Adam Mickiewicz

Ulica Literacka (skrzyżowanie z ulicą Zamkową)

Dom Adama Mickiewicza - ulica Literacka

Dom w którym mieszkał Adam Mickiewicz

Literacka ulica

Ulica Literacka (lit. Literatų g.)

Ulica Literacka - dzieła artystów

Wmurowane dzieła sztuki przy ulicy Literackiej