Góra Trzykrzyska (lit. Trijų kryžių kalnas)

Góra Trzech Krzyży

Wzniesienie na prawym brzegu Wilii w obrębie tzw. Parku Górnego, zwane też Górą Trzykrzyską. W XVII w. na pamiątkę umęczonych za czasów Olgierda franciszkanów postawiono tam 3 drewniane krzyże, w roku 1916 w czasie okupacji niemieckiej zostały zebrane datki na kr...

300×90
728×90
240×150
240×150
234×60
234×60
250×150