Urzędy państwowe Litwy

Litwa Herb

Spis treści

INSTYTUCJE WŁADZY LITWIE

Prezydent Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos Respublikos Prezidentūra)
Sejm Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos Respublikos Seimas)
Wydział Rzeczników Sejmu Republiki Litewskiej (lit. Seimo kontrolierių įstaiga)
Rząd Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos Respublikos Vyriausybė)
Przedstawiciel Rządu Republiki Litewskiej w Powiecie Wileńskim (lit. Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje)
Sąd Konstytucyjny Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas)
Litewski Sąd Najwyższy (lit. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

MINISTERSTWA

Ministerstwo Obrony Środowiska (lit. Aplinkos ministerija)
Ministerstwo Finansów (lit. Finansų ministerija)
Ministerstwo Obrony Kraju (lit. Krašto apsaugos ministerija)
Ministerstwo Kultury (lit. Kultūros ministerija)
Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej (lit. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
Ministerstwo Łączności (lit. Susisiekimo ministerija)
Ministerstwo Obrony Zdrowia (lit. Sveikatos apsaugos ministerija)
Ministerstwo Sprawiedliwości (lit. Teisingumo ministerija)
Ministerstwo Gospodarki (lit. Ūkio ministerija)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (lit. Užsienio reikalų ministerija)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (lit. Vidaus reikalų ministerija)
Ministerstwo Oświaty i Nauki (lit. Švietimo ir mokslo ministerija)
Ministerstwo Rolnictwa (lit. Žemės ūkio ministerija)

DEPARTAMENTY

Departament Prawa Europejskiego przy Ministerstwie Sprawiedliwości RL (lit. Europos teisės departamentas prie LR Teisingumo ministerijos )
Departament Farmacji przy Ministerstwie Obrony Zdrowia RL (lit. Farmacijos departamentas prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos)
Departament Więziennictwa przy Ministerstwie Sprawiedliwości RL (lit. Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos)
Departament Obrony Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury RL (lit. Kultūros vertybių apsaugos departamentas prie LR Kulturos ministerijos)
Departament Kultury Fizycznej i Sportu przy Rządzie Republiki Litewskiej (lit. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės)
Departament Archiwów przy Rządzie Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos archyvų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės)
Litewski Urząd Celny (lit. Lietuvos muitinė)
Litewski Urząd Policji Drogowej (lit. Lietuvos kelių policijos tarnyba)
Departament Migracji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RL (lit. Migracijos departamentas prie LR Vidaus reikalų ministerijos)
Departament Lasów przy Ministerstwie Obrony Środowiska RL (lit. Miškų departamentas prie LR Aplinkos ministerijos)
Narodowa Administracja Sądowa (lit. Nacionalinė teismų administracija)
Departament Policji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RL (lit. Policijos departamentas LR Vidaus reikalų ministerijos)
Departament Standaryzacji przy Ministerstwie Obrony Środowiska RL (lit. Standartizacijos departamentas prie LR Aplinkos Ministerijos)
Departament Statystyki przy Rządzie Republiki Litewskiej RL (lit. Statistikos departamentas prie LR vyriausybės)
Departament Turystyki przy Ministerstwie Gospodarki RL (lit. Turizmo departamentas prie LR Ūkio ministerijos)
Państwowa Straż Graniczna przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RL (lit. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos)
Państwowa Inspekcja Podatkowa przy Ministerstwie Finansów RL (lit. Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos)
Państwowy Służba Ratunku i Ochrony Przeciwpożarowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych RL (lit. Valstybinė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba prie LR Vidaus reikalų ministerijos)

INNE INSTYTUCJE

Ambasady Republiki Litewskiej w Litwie i Zagranicą (lit. Lietuvos Respublikos ambasados Lietuvoje ir užsienyje)
Samorządy Republiki Litewskiej (lit. Lietuvos Respublikos savivaldybės)
Oficjalny Portal Litwy (lit. Oficialūs Lietuvos interneto vartai)
Państwowy Urząd Obrony Praw Konsumentów (lit. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba)
Rejestracja Pozjadów i Prawo Jazdy (lit. Valstybinė įmonė REGITRA)
Kontrola Stanu Technicznego Pojazdów (TÜV THÜRINGEN – UAB TUVLITA)

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz