Muzea

Baszta była jedną z trzech wież murowanego zamku wzniesionego na Górze Zamkowej w 1409 roku za panowania Witolda Wielkiego. Od 1960 roku tu się mieści

Muzeum Ofiar Ludobójstwa założono w 1992 roku w centrum Wilna w dawnym budynku NKWD-KGB. Budynek zbudowano w 1890 r. dla miejscowego sądu gubernialnego carskiej Rosji.

Umowna cela – Muzeum Cela Konrada mieści się w jednym z prawdopodobnych, ale nie właściwych miejsc, gdzie sześć miesięcy mógł być więziony Adam Mickiewicz wraz z

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz