Jest to brama miejska w stylu gotyckim z pocz. XVI w. wraz z jedynymi pozostałościami muru obronnego miasta. Od strony wewnętrznej znajduje się klasycystyczna kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej z cudotwórczym obrazem Matki Boskiej Miłosierdzia.

Jest to miejsce licznych pielgrzymek, jak również tradycyjny punkt początkowy wycieczek po Starówce Wileńskiej.

Kaplica Ostrobramska w Wilnie - wota

Wota w Kaplicy Ostrobramskiej

Dzielnica: Stare Miasto
Lata budowy: 1503-1514 (Ostra Brama), 1829 (Kaplica Matki Boskiej Ostrombramskiej)
Styl: gotyk (Ostra Brama), klasycyzm (Kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej)
Obraz: XVII w., autor nieznany
Strona internetowa: ausrosvartai.lt

Kaplica Ostrobramska - 1904r., Autor: N. Ostankovic

Zdjęcie Kaplicy Ostrobramskiej – 1904r. ©N. Ostankovic

Matka Boża Ostrobramska - Wilno

Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej

Kaplica Ostrobramska w Wilnie - wota

Wota w Kaplicy Ostrobramskiej

Kaplica Ostrobramska

Fasada Kaplicy Ostrobramskiej