Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego

Biała sala w Bibliotece Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

Spis treści

Wejście do Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Autor: Raimondas Malaiška
Wejście do Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego

Biblioteka uniwersytecka jest jedną z najstarszych w Europie i najbogatszych w Litwie skarbnic książki. Licząca ponad 440 lat biblioteka godnie reprezentuje zarówno uczelnię jak i państwo litewskie.
Książnicę wiedzy założono w 1570 roku (dziewięć lat przed założeniem uniwersytetu). Do dziś mieści się pierwotnym budynku. Rdzeń biblioteki utworzył księgozbiór Zygmunta Augusta.

Zbiory biblioteki powiększały się dzięki darowiznom biskupów (Jurgisa Albinasa, Waleriana Protasiewicza), zapisów licznych magnatów i duchownych. Posiada wiele sal, wśród których najsłynniejsza, bogato zdobiona Sala Smuglewicza ze swą kolekcją starodruków, udekorowana klasycystycznymi ornamentami oraz portretami starożytnych pisarzy i filozofów. Tu w 1819 roku swój dyplom odbierał Adam Mickiewicz, a Wisława Szymborska i Czesław Miłosz spotykali się ze studentami i gronem profesorskim uczelni.

Sala Franciszka Smuglewicza - Biblioteka Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie
Sala Franciszka Smuglewicza – Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego
Katechizm - Martynas Mažvydas
Katechizm Martynasa Mažvydasa. Źródło: tinklarastis.mb.vu.lt

Biblioteka uniwersytecka reprezentuje dorobek kulturalny narodu litewskiego.
Światowej klasy biblioteka ma w posiadaniu najstarszą istniejącą w Litwie drukowaną książkę (inkunabuł Rabana Mauro 1467 r.), jeden z dwóch istniejących egzemplarzy pierwszej książki litewskiej Martynasa Mažvydasa (lit. Martynas Mažvydas) ”Katechizm” (wydany w 1547 r. w Królewcu), najmniejszą książkę o wymiarach 10x11mm wielkości i wiele innych, znanych na całym świecie, pozycji. W 2006 r. odnaleziono tu 11 rękopisów nutowych utworów muzycznych litewskiego kompozytora Mikołaja Konstantego Cziurlionisa (lit. M. K. Čiurlionis).

Obecnie biblioteka uniwersytecka posiada 5,3 mln woluminów, wiele bezcennych starodruków, około tysiąca starych atlasów, kolekcję kartograficzną profesora uniwersytetu J. Lelewela. Jest aktywnym ośrodkiem naukowym, informacyjnym i kulturalnym Litwy. Tu są organizowane konferencje, wystawy i różne spotkania. Drzwi otwierała przed rodzinami królewskimi, papieżem Janem Pawłem II, duchowym przywódcą Tybetu Dalai Lamą, Czesławem Miłoszem.

W latach 90 bibliotekę skomputeryzowano, przeprowadzono digitalizację zabytkowych zbiorów.

Piękne sale biblioteki można zwiedzić podczas wycieczki po Uniwersytecie Wileńskim.


Dzielnica: Stare Miasto
Adres: Universiteto g. 3
Rok założenia: 1570
Zbiory: ponad 5 mln. dokumentów
Strona internetowa: mb.vu.lt


6 lutego 2013 roku w miasteczku studenckim zwanym Doliną Świtu (lit. Saulėtekio slėnis) otwarto nowy budynek biblioteki, całodobowo czynne Centrum Komunikacji i Informacji Naukowej o powierzchni 2750 m2. (Autor projektu – Rolandas Palekas):

Powiązane Kategorie:

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz