Wejście do Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

Drzwi wejściowe

Biblioteka uniwersytecka jest jedną z najstarszych w Europie i najbogatszych w Litwie skarbnic książki. Licząca ponad 440 lat biblioteka godnie reprezentuje zarówno uczelnię jak i państwo litewskie.
Książnicę wiedzy założono w 1570 roku (dziewięć lat przed założeniem uniwersytetu). Do dziś mieści się pierwotnym budynku. Rdzeń biblioteki utworzył księgozbiór Zygmunta Augusta.

Sala Franciszka Smuglewicza - Biblioteka Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

Sala Franciszka Smuglewicza

Zbiory biblioteki powiększały się dzięki darowiznom biskupów (Jurgisa Albinasa, Waleriana Protasiewicza), zapisów licznych magnatów i duchownych. Posiada wiele sal, wśród których najsłynniejsza, bogato zdobiona Sala Smuglewicza ze swą kolekcją starodruków, udekorowana klasycystycznymi ornamentami oraz portretami starożytnych pisarzy i filozofów. Tu w 1819 roku swój dyplom odbierał Adam Mickiewicz, a Wisława Szymborska i Czesław Miłosz spotykali się ze studentami i gronem profesorskim uczelni.

Katechizm - Martynas Mažvydas

Katechizm Martynasa Mažvydasa. Źródło: tinklarastis.mb.vu.lt

Biblioteka uniwersytecka reprezentuje dorobek kulturalny narodu litewskiego.
Światowej klasy biblioteka ma w posiadaniu najstarszą istniejącą w Litwie drukowaną książkę (inkunabuł Rabana Mauro 1467 r.), jeden z dwóch istniejących egzemplarzy pierwszej książki litewskiej Martynasa Mažvydasa (lit. Martynas Mažvydas) ”Katechizm” (wydany w 1547 r. w Królewcu), najmniejszą książkę o wymiarach 10x11mm wielkości i wiele innych, znanych na całym świecie, pozycji. W 2006 r. odnaleziono tu 11 rękopisów nutowych utworów muzycznych litewskiego kompozytora Mikołaja Konstantego Cziurlionisa (lit. M. K. Čiurlionis).

Obecnie biblioteka uniwersytecka posiada 5,3 mln woluminów, wiele bezcennych starodruków, około tysiąca starych atlasów, kolekcję kartograficzną profesora uniwersytetu J. Lelewela. Jest aktywnym ośrodkiem naukowym, informacyjnym i kulturalnym Litwy. Tu są organizowane konferencje, wystawy i różne spotkania. Drzwi otwierała przed rodzinami królewskimi, papieżem Janem Pawłem II, duchowym przywódcą Tybetu Dalai Lamą, Czesławem Miłoszem.

W latach 90 bibliotekę skomputeryzowano, przeprowadzono digitalizację zabytkowych zbiorów.

6 lutego 2013 roku w miasteczku studenckim zwanym Doliną Świtu (lit. Saulėtekio slėnis) otwarto nowy budynek biblioteki, całodobowo czynne Centrum Komunikacji i Informacji Naukowej o powierzchni 2750 m2. (Autor projektu – Rolandas Palekas) – [youtube_button text=”Obejrzyj” url=”http://www.youtube.com/watch?v=fKoPuPTt9kY” button=”button-medium-orange” autoplay=”1″]

Wizerunek popiersia Platona w Bibliotece Uniwersytety Wileńskiego

Wizerunek popiersia Platona w Bibliotece UW.
©Alma Pater

Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego

Globus gwiazdowy (1750r.)
©Alma Pater

Uniwertytetu Wileński - sala Lelewela

Biblioteka Uniwertytetu Wileńskiego – sala Lelewela

Profesorska czytelnia w Bibliotece Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

Sufit w profesorskiej czytelni w Bibliotece UW