Jest to najstarsza biblioteka akademicka na Litwie, która powstała na 9 lat przed założeniem Uniwersytetu Wileńskiego (wcześniej Uniwersytet im. Stefana Batorego). Założycielami Bibliotekia Uniwersytetu Wileńskiego byli wileńscy jezuici. Jest to jedna z niewielu bibliotek akademickich w Europie, która nadal działa w tym samym miejscu, w którym została założona.

Biała sala w Bibliotece Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

Biała sala w Bibliotece Uniwersytetu Wileńskiego

Piękne sale biblioteki można zwiedzić podczas wycieczki po Uniwersytecie Wileńskim.

Dzielnica: Stare Miasto
Adres: Universiteto g. 3
Rok założenia: 1570
Zbiory: ponad 5 mln. dokumentów
Strona internetowa: mb.vu.lt

Wejście do Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

Wejście do Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego

Sala Franciszka Smuglewicza - Biblioteka Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie

Sala Franciszka Smuglewicza

Wizerunek popiersia Platona w Bibliotece Uniwersytety Wileńskiego

Popiersie Platona
©Alma Pater

Uniwertytet Wileński - sala Lelewela

Sala Lelewela