Żydowskie dziedzictwo w Wilnie (PDF)

Doktor Dolitle Wilno

Spis treści

W Wilnie żyli sławni rabini, tworzyli znani żydowscy artyści. W ciągu 700 lat zamieszkiwania na Litwie, Żydzi stworzyli bogatą i zróżnicowaną kulturę. Wilno było przez nich nazywane Jerozolimą Północy. W czasie wojny niemało profesorów i innych pracowników Uniwerstytety Wileńskiego chroniło Żydów. Do
najsłynniejszych Sprawiedliwych należy bibliotekarka i publicystka Ona Šimaitė, na cześć której na dziedzińcu bibliotecznym wmurowano pamiątkową tablicę.

Powiązane Kategorie:

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz