Ubezpieczenie

Spis treści

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) obowiązuje w 27 krajach europejskich.

Jest to bezpłatna karta ubezpieczenia zdrowotnego zapewniająca jej posiadaczowi dostęp do wielu niezbędnych usług państwowej opieki zdrowotnej podczas tymczasowego pobytu w jednym z tych państw. Karta ta nie jest natomiast alternatywą do ubezpieczenia podróży.

Więcej informacji – Sprawdź →

Ambasada RP w Wilnie informuje, że:

„Obywatele RP płacący składki na NFZ mają prawo do korzystania na Litwie z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. W przypadku wyjazdu turystycznego jest to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W większych miastach możliwe jest korzystanie za opłatą z prywatnych przychodni. EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia (poza EKUZ). Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków.”

Informacja dotyczącza leczenia za granicą na stronie Unii Europejskiej – Sprawdź →

Od 1 maja 2004 r. obywatele Polski mają prawo do nieodpłatnej pomocy medycznej we wszystkich państwowych placówkach zdrowia na Litwie.

Porady dotyczące podróży w krajach europejskich na stronie Unii Europejskiej – Sprawdź →

Porady dotyczące ubezpieczenia pojazduSprawdź →

Powiązane Kategorie:

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz