Wilno - Centrum Sztuki Współczesnej

Centrum Sztuki Współczesnej

Centrum Sztuki Współczesnej (ŠMC) jest największym tego rodzaju ośrodkiem w krajach bałtyckich. Centrum organizuje wystawy retrospektywne krajowych i zagranicznych artystów plastyków, jednakże najważniejszym kierunkiem działalności jest promocja najnowszych trend...

300×90
728×90
240×150
240×150
234×60
234×60
250×150