Warto zwiedzić

Tuż “przy wjeździe” na Antokol znajduje się kościół św. Piotra i Pawła (lit. Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia). Zasługuje na szczególną uwagę ze względu na

Biblioteka uniwersytecka jest jedną z najstarszych w Europie i najbogatszych w Litwie skarbnic książki. Licząca ponad 440 lat biblioteka godnie reprezentuje zarówno uczelnię jak i

Na przestrzeni wieków Uniwersytet Wileński pełnił funkcję najważniejszej placówki oświatowej Litwy, która wykształciła wiele sławnych osób. Uczelnia słynie z wysokiego poziomu nauczania i bogatej oferty

Cmentarz Na Rossie (lit.Rasų kapinės), założony w 1801 roku, jest zabytkową nekropolią Wilna, jednym z najstarszych, najbardziej znanych cmentarzy litewskiej stolicy.Geneza nazwy “Rossa” przypuszczalnie jest

Pomnik Trzech Krzyży na Górze Trzykrzyskiej (lit. Trijų kryžių kalnas), jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wilna. Historia Pomnika Trzech Krzyży Owiane historią miejsce wiąże

Kaplica opiekuna Litwy św. Kazimierza (Królewska) jest najchętniej odwiedzanym miejscem w Wilnie w katedrze. Powstała w latach 1623-1636 według projektu Matteo Castelli. Inny autor –

Znakiem rozpoznawczym Wilna, miasta o mieszanej strukturze wyznaniowej, są świątynie. Jedna z głównych cerkwi prawosławnych Wielkiego Księstwa Litewskiego Cerkiew św. Ducha (lit. Šv. Dvasios cerkvė)

Mieszczące się w pierwszej elektrowni miasta unikatowe Muzeum Energetyki i Techniki przedstawia historię techniki miasta Wilna. W muzeum eksponowane są krótkoterminowe wystawy, wernisaże, imprezy edukacyjne,

Wycieczka

5%

zniżki

Przewodnik po
Wilnie

Aleksandra Jankowicz