Stojący tuż “przy wjeździe” do zielonej dzielnicy Antokol kościół św. Piotra i Pawła jest często pomijany w jedno lub dwudniowych wyprawach do Wilna, lecz zasługuje na swoją uwagę ze względu na swoje bogate wnętrze, którego niczym nie zdradza nie wyróżniająca się zbytnio na tle innych świątyń barokowych Wilna.

Będący fenomenem i perłą baroku kościół ten wraz z klasztorem augustianów ufundował Michał Kazimierz Pac, hetman wielki litewski i najbardziej znaczący magnat litewski drugiej połowy XVII wieku.

Kościół św. Piotra i Pawła

Fasada kocióła św. Piotra i Pawła ©Wojsyl

Zbudowana w planie łacińskiego krzyża dzisiejsza trzynawowa bazylika stanęła na miejscu pogańskiej bogini Miłdy i drewnianego kościółka zbudowanego za czasów Władysława Jagiełły.

Obecną świątynię, zwaną przez licznych turystów ze względu na swoje dosyć nietypowe wnętrze “kościołem białym”, zdobi ponad 2 tysiące rzeźb stiukowych o tematyce biblijnej, mitologicznej i historycznej. Kościół wprost tonie w niepowtarzalnych dekoracjach, dziełach sztuki. Na uwagę zasługują przede wszystkim freski, ambona w postaci łodzi Piotrowej, dwa rokokowe ołtarze, kościelny żyrandol w kształcie łodzi oraz freski mistrza Michelangelo Palloniego. Fasadę zdobi portal z herbem Paców – Gozdawą.

W kościele znajduje się też wiele pamiątek związanych z fundatorem Michałem Kazimierzem Pacem.

Wilno - Kościół św. Piotra i Pawła

Kościół św. Piotra i Pawła

Antokol, Wilno

Widok od strony tylnej

Kościoł św. Piotra i Pawła wnętrze

Wnętrze kościoła

Michał Kazimierz Pac - XVII w.

Michał Kazimierz Pac

Dzielnica: Antokol
Kościół: rzymskokatolicki
Stan kościoła: czynny
Wyznanie: katolickie
Styl: Barokowy
Data budowy: 1675 r.
Fundator: Michał Kazimierz Pac
Architekt: Jan Zaor, Giovanni Battista Frediani
Wnętrze: Pietro Peretti, Giovanni Galli, Michelangelo Palloni
Język liturgii: litewski, polski
Kościół otwarty: 6.00 – 18.30; dyżury księży: 6.30 – 9.00 i 15.00 – 18.30
Msze św. dni powszednie: 7.00 w jęz. lit., 7.30 w jęz. lit., 17.00 w jęz. pol., 18.00 w jęz. lit.
Msze św. w niedzielę: 7.30 w jęz. lit., 8.30 w jęz. pol. (młodzieżowa), 10.00 w jęz. lit. (młodzieżowa), 11.30 w jęz. lit., 13.00 w jęz. pol., 18.00 w jęz. lit.

Informacja dodatkowa: Zwiedzanie kościoła podczas liturgii jest zabronione.