Wilno podzielone jest na 20 dzielnic administracyjnych (ogólna powierzchnia: 401 km²), które, zachowując swój własny charakter, składają się na obraz stolicy Litwy.

Herb Wilna

Herb miasta

Najstarszą częścią miasta po brzegi wypełnione historią jest Stare Miasto (lit. Senamiestis). To tutaj mieści się większość zabytków Wilna.

Przeszłością może szczycić się Antokol (lit. Antakalnis) z uroczymi dworkami antokolskimi i słynnym kościołem Piotra i Pawła oraz Werki (lit. Verkiai) będące niegdyś letnią rezydencją biskupów wileńskich.

Wielowiekową przeszłość ma również Zwierzyniec (lit. Žverynas).

Wilno dzielnice

Dzielnice Wilna. ©Aotearoa

W XIX wieku dzięki budowie linii kolejowej Petersburg-Warszawa i dworca w Wilnie w 1860 roku rozwinęły się dzielnice Nowy Świat (lit. Naujininkai) i Nowe Miasto (lit. Naujamiestis). W tej ostatniej swoje miejsce znalazły ambasady, przedstawicielstwa zagraniczne, urzędy państwowe, radio i telewizja.

Podział administracyjny stronie Samorządu Miasta Wilna – Sprawdź

Z trasą wylotową do Kowna powiązane Ponary (lit. Paneriai) znane jako miejsce ukrywania się zbójców i pole bitwy podczas powstania listopadowego 1831 roku.

Niegdyś będąca przedmieściem stolicy Wilcza Łapa (lit. Vilkpėdė) znana ze swego pomnika – kamienia z odciskiem łapy wilka, a Rossa (lit. Rasos) – ze swego cmentarza na Rossie.

We wschodniej części miasta znajduje się pofałdowane wzgórzami Zarzecze (lit. Užupis – według podziału administracyjnego miasta będąca częścią dzielnicy Stare Miasto) ze znanym Cmentarzem Bernardyńskim i górą Belmont oraz największa terytorialnie dzielnica Nowa Wilejka (lit. Naujoji Vilnia), która dawniej nosiła nazwę Rokanciszki.

Za Zielonym mostem znajdują się ubogie Śnipiszki (lit. Šnipiškės) coraz szybciej zmieniające się w nowoczesne centrum w sercu Wilna.

W latach 60-tych XIX wieku zbudowano dzielnicę mieszkaniową Żyrmuny (lit. Žirmūnai). W latach 80 tych Leszczyniaki (lit. Lazdynai), Karolinki (lit. Karoliniškės) z wieżą telewizyjną (najwyższym obiektem w mieście), Wierszuliszki (lit. Viršuliškės).

Najnowsze mieszkaniowe dzielnice miasta to Fabianiszki (lit. Fabijoniškės), Justiniszki (lit. Justiniškės), Poszyłajcie (lit. Pašilaičiai), Szeszkinia (lit. Šeškinė) oraz Zameczek (lit. Pilaitė).

Lista dzielnic Wilna:

Wilno - dzielnice

Dzielnice Wilna – schemat

1. Werki (lit. Verkiai)
2. Antokol (lit. Antakalnis )
3. Poszyłajcie (lit. Pašilaičiai)
4.  Fabijoniszki (lit. Fabijoniškės)
5. Zameczek (lit. Pilaitė)
6. Justiniszki (lit. Justiniškės)
7. Wierszuliszki (lit. Viršuliškės)
8. Szeszkinia (lit. Šeškinė )
9. Śnipiszki (lit. Šnipiškės)
10. Żyrmuny (lit. Žirmūnai)
11. Karolinki  (lit. Karoliniškės)
12. Zwierzyniec (lit. Žvėrynas)
13. Grzegorzewo (lit. Grigiškės)
14. Leszczyniaki (lit. Lazdynai)
15. Wilcza Łapa(lit. Vilkpėdė )
16. Nowe Miasto (lit. Naujamiestis)
17. Stare Miasto (lit. Senamiestis)
18. Nowa Wilejka (lit. Naujoji Vilnia)
19. Ponary(lit. Paneriai )
20. Nowy Świat (lit. Naujininkai)
21. Rossa (lit. Rasos )