Artykuły

Wielka Pohulanka

Dawniej ulica Jana Basanowicza (lit. J. Basanavičiaus g.), była południowo-zachodnim przedmieściem miasta, położonym wzdłuż ważnego traktu, biegnącego przez Troki do Grodna (Trakt Trocki). Pierwsze wz...

Kuchnia litewska

Wielka Pohulanka

kategoria: Ulice Wilna
Dawniej ulica Jana Basanowicza (lit. J. Basanavičiaus g.), była południowo-zachodnim przedmieściem miasta, położonym wzdłuż ważnego traktu, biegnącego przez Troki do Grodna (Trakt Trocki). Pierwsze wz...

Kuchnia litewska

kategoria: Warto wiedzieć

Przynależność państw. Wilna

kategoria: Historia Wilna
Przynależność państwowa miasta Wilna: do 1323 – tereny należące do Wielkiego Księstwa Litewskiego 1323-1795 – Wielkie Księstwo Litewskie od 1569 – część Rzeczypospolitej Obojga Narodów – stolica...

Troki – dawna stolica Litwy

kategoria: Okolice Wilna

Najstarsze ulice Wilna

kategoria: Ulice Wilna
Historycznym zalążkiem Wilna i najstarszym traktem komunikacyjnym miasta były trzy ulice: Zamkowa (lit. Pilies g.) , Wielka (lit. Didžioji g.) oraz Ostrobramska (lit. Aušros Vartų g.) biegnące od plac...

Wielki książę litewski Witold

kategoria: Historia Wilna