Zabytki

Wieża Giedymina

Wieża Giedymina jest świadkiem najwcześniejszego okresu historii grodu, jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Wilna, pozostałością Zamku Górnego i jedyną zachowaną jego wieżą. Tu niegdyś przodkowie Litwinów położyli kamień węgielny pod przyszłe miasto. Wie...

Kategoria:
Warto zwiedzić

Wieża Giedymina

Mieszcząca się w samym śródmieściu na Górze Zamkowej Wieża Giedymina jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Litwy oraz jej stolicy. Widziana z wielu punków miasta baszta, wyglądająca na osamotnioną, pamiętającą wiele wiekopomnych wydarzeń, przykuwa uwa...